راهنماها

ادامه تحصیل دیپلمه های فنی حرفه ای و کاردانش در دانشگاه:

ادامه تحصیل دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش به از شش طریق زیر امکان پذیراست :۱- آموزشکده های فنی و حرفه ای۲- دانشگاه جامع علمی – کاربردی۳- دوره های کاردانی پیوسته بدون آزمون دانشگاه آزاد۴- ورود به دانشگاه از طریق کنکور سراسری۵- دوره های فراگیر پیام نور۶- دوره های کاردانی به کارشناسی […]