اطلاعیه‌ها

برنامه کلاس ۱۴۰۲-۱۴۰۱«بروزرسانی 23 مهر 1401»

راهنمای استفاده از برنامه 1-عنوان رشته و کد کلاس در بالای هر برنامه ذکر شده 2-ساعت شروع و پایان کلاس در ردیف زیر عنوان برنامه ذکر شدهحضور کلیه هنرجویان در ساعت 7.30 صبح در هنرستان الزامیست ساعت کلاسی7:30 تا 7:40 صبحگاه7:40 تا 9:00 زنگ اول9:20 تا 10:40 زنگ دوم11 تا 12:20 زنگ سوم12:40 تا 14 […]