درباره ما

هنرستان شهيد باهنر با وسعت بيش از 3 هكتار يكي از وسيعترين و مجهز ترين آموزشگاه هاي شهرستان است كه در سال1380تاسيس شده و اکنون اقدام به پذيرش هنرجو  در رشته هاي تابلوسازی برق صنعتی – تصویرسازی دیجیتال  – ایجاد و نگهداری فضای سبز – فرآوری گیاهان دارویی نموده است .

 باتوجه به دولتي و شبانه روزي بودن هنرستان امکان جذف هنرجویان غیربومی جهت استفاده از خوابگاه و سلف فراهم است .

اين هنرستان با كادر مجرب و دبيران  متعهد و متخصص در سطح منطقه و همچنين تجهيزات و كارگاه هاي آموزشي وآزمايشگاه ها و گلخانه ها و باغهای آموزشي و خزانه و زمين كشاورزي جهت كار عملي بطور عملي آموخته هاي خود را به مرحله اجرا در آورند.

هنرجويان پس از گذراندن اين دوره موفق به اخذ مدرك ديپلم از آموزش وپرورش می شوند و پس از ديپلم نيز می توانند مقطع فوق ديپلم و سپس ليسانس  (در كليه مراكز آموزش عالی، دانشگاه آزادوعلمی كاربردی و آموزشكده های) ادامه تحصيل دهند .

آدرس :شاندیز-بلوار میرزاجوادآقا تهرانی

تلفن ها:34282005-34284005-34281520-09335292320

مدیر:آقای سعید ساعی نسب
معاون فنی و مهارتی:آقای محمد اکبرزاده
معاون آموزشی:آقای وحید سیستانی
معاون پرورشی:آقای محمدرضا دریادل
معاون اجرایی:آقای احمد عربی
سرپرست بخش برق و رایانه:آقای علیرضا پورنجف
سرپرستان بخش کشاورزی :آقایان علی نقی موسوی و
سرپرستان خوابگاه:آقایان علی اصغر آریانفر -محسن موحدی زاده