درباره ما

هنرستان شهيد باهنر با وسعت بيش از 3 هكتار يكي از وسيعترين و مجهز ترين آموزشگاه هاي شهرستان است كه در سال1380تاسيس شده و اکنون اقدام به پذيرش هنرجو  در رشته هاي ماشینهای الکتریکی – گرافیک رایانه ای  – تولید گیاهان دارویی – توليد و پرورش گل وگياهان زینتی -راهنمای گردشگری نموده است .

 باتوجه به دولتي و شبانه روزي بودن هنرستان امکان جذف هنرجویان غیربومی جهت استفاده از خوابگاه و سلف فراهماست .

اين هنرستان با كادر مجرب و دبيران  متعهد و متخصص در سطح منطقه و همچنين تجهيزات و كارگاه هاي آموزشي وآزمايشگاه هاوگلخانه ها وباغهای آموزشي و خزانه و زمين كشاورزي جهت كار عملي بطور عملي آموخته هاي خود را به مرحله اجرا در آورند.

هنرجويان پس از گذراندن اين دوره موفق به اخذ مدرك ديپلم از آموزش وپرورش می شوند و پس از ديپلم نيز می توانند مقطع فوق ديپلم و سپس ليسانس  (در كليه مراكز آموزش عالی، دانشگاه آزادوعلمی كاربردی و آموزشكده های) ادامه تحصيل دهند .

آدرس :شاندیز-بلوار میرزاجوادآقا تهرانی

تلفن ها:34282005-34284005-34281520

مدیر:آقای سعید ساعی نسب
معاون فنی و مهارتی:آقای محسن موحدی زاده
معاون آموزشی:آقای مهدی باغبان
معاون پرورشی:آقای محمدرضا دریادل
معاون اجرایی:آقای احمد عربی