اطلاعیه‌ها

برنامه کلاسهای حضوری و مجازی«شاد» هنرستان

تاریخ بروزرسانی (۱۶ مهر ۱۴۰۰) ۱-هرکلاس دارای دو برنامه حضوری و مجازی می باشد.۲-در صورتیکه ساعتی از کلاس مجازی با کلاس حضوری تداخل داشته باشد پس از تشکیل گروه کلاسی در شاد و با هماهنگی دبیر یا هنرآموز آن درس به ساعت دیگری در همان روز یا روز دیگری منتقل می گردد(به هرحال اولویت با […]

اطلاعیه‌ها

گروه بندی کلاسهای حضوری پایه دهم(بروزرسانی ۱آبان۱۴۰۰)

هنرجو موظف است در کلاسهای حضوری مطابق تقویم( که در ادامه خواهید دید) در هنرستان حضور یابد(یک هفته در میان) کلاسهای مجازی در سامانه شاد و مطابق برنامه درگروه شاد کلاس هر هفته برگزار می گردد.در صورتیکه نام شما در لیست کلاس حضوری و شاد نیست با معاون آموزشی تماس بگیرید